första gången med bandspelaren lyssna på mp3
våra tankar va inuti varandra

för att du e blå     för kallt för o bada     allt som finns    
 
13