första gången med bandspelaren lyssna på mp3
våra tankar va inuti varandra

altf4ambulansen     asfalt     när man tänker så    
 
13