första gången med bandspelaren lyssna på mp3
våra tankar va inuti varandra

allt som finns     några saker som jag glömde     öl i solen    
 
13