första gången med bandspelaren lyssna på mp3
våra tankar va inuti varandra

den stora planen     sommar sommar sommar sommar     om inte pengarna tar slut    
 
13