om inte pengarna tar slut     den enda som bryr sig     inte så farligt i världen ändå