över skarven     vi har aldrig varit här     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger