intro  

innan nån har fattat vad som hänt     vaknar klockan 7 på morgonen     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger