jag e trött  
jag e trött
lämna mig om du vill ändra någonting
jag e trött

somna fan, skiter jag i     första gången med bandspelaren     2.51 am    
 
30