intro  

ingen vanlig dag     cirkusen har börjat     små saker av plast    
 
27