första gången med bandspelaren lyssna på mp3
våra tankar va inuti varandra

min söta lilla sak     altf4ambulansen     jag tackar mig själv    
 
13