första gången med bandspelaren lyssna på mp3
våra tankar va inuti varandra

en helt annan planet     inte så farligt i världen ändå     som ett djur    
 
13