berlin

äcklig mat o god öl
e det inte båtar man bränner?     för att du e blå     semester    
 
23