amsterdam

främmande färg som du     vanliga ovanor     plötsligt står tiden still    
 
13