torpet

ett ställe där jag bodde
rödljus     sommar sommar sommar sommar     plötsligt står tiden still