som ett djur
2.51 am     första gången med bandspelaren     säg nåt annat