som ett djur
bokstavsbarn     det du vill ha     jag tror att du förstår