som ett djur
om inte pengarna tar slut     inte så farligt i världen ändå     suger efter socker