rädda dig om du kan     kolla som rummet skakar     som guld    
 
23