som guld     handdukar åt alla     den stora planen    
 
23