välling ger hårda nypor o raska tag
e det idag eller     segiskallen     under vattnet