välling ger hårda nypor o raska tag
den här stan     ett ställe där man bor     cirkusen har börjat