som om inget annat fanns     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger     inte så farligt i världen ändå    
 
9