jag har ingen aning om vad jag håller på med     cirkusen har börjat     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
9