ångmaskinen hittar allt     segiskallen     dagar i solen    
 
10