den enda som bryr sig     glad att du e här     segiskallen    
 
9