rummel o duns
den enda som bryr sig     varje dag     som ett djur    
 
13