lina på en säng
fortfarande fast i äventyret     2.51 am     den här stan