lina på en säng
nästa gång     rädda dig om du kan     det finns inget o va rädd för