ingenjörer
främmande färg som du     jag tror att du förstår     signaturmelodi    
 
24