det fanns ett vattenfall på hotellet
2.51 am     min söta lilla sak     som guld