det fanns ett vattenfall på hotellet
när man tänker så     vi e på väg åt rätt håll     vi har aldrig varit här