man kunde själv välja vilken hummer som skulle mördas o ätas opp
under vattnet     en helt annan planet     cirkusen har börjat    
 
30