jag bränner mig aldrig
farlighetens gräns     andra sidan jorden     som om inget annat fanns    
 
26