helvetes jävla klena soffa
segiskallen     ett ställe där man bor     asfalt    
 
24