finns inget som o läsa en god tidning på ett flygplan
andra sidan jorden     farlighetens gräns     längst inuti    
 
23