ingen korv som en grillad korv
kanske e det nåt på tv?     e22     den här stan