ingen korv som en grillad korv
inte så farligt i världen ändå     främmande färg som du     under vattnet