ingen korv som en grillad korv
några saker som jag glömde     kanske e det nåt på tv?     altf4ambulansen