ingen korv som en grillad korv
jag gillar dig     som om inget annat fanns     saker som aldrig blir gjorda