ingen korv som en grillad korv
nästa gång     några saker som jag glömde     som ett djur