finns mycket gott att välja på
somna fan, skiter jag i     om inte pengarna tar slut     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
27