oj oj oj va gott
gula fenor     cirkusen har börjat     jag tackar mig själv    
 
27