de här kunde man äta råa
första gången med bandspelaren     nästa gång     farlighetens gräns    
 
26