mot väggen
kan inte blöta ner mig mer ändå     första gången med bandspelaren     några saker som jag glömde