såna här båtar hade de överallt
främmande färg som du     om inte pengarna tar slut     längst inuti    
 
24