rani hade hittat några chips
som om inget annat fanns     jag försvinner när jag vill     ingen vanlig dag    
 
23