för att du e blå     det du vill ha     fortfarande fast i äventyret    
 
23