sune o tomas
det du vill ha     som guld     jag har ingen aning om vad jag håller på med    
 
5