sune o tomas
en helt annan planet     längst inuti     små saker av plast    
 
5