på bänk
den stora planen     ett ställe där man bor     vi har aldrig varit här