som ett djur     den stora planen     andra sidan jorden    
 
21