utan nyckel kommer man inte in
bokstavsbarn     e det idag eller     inte konstigt det kommer poliser    
 
25