utan nyckel kommer man inte in
som ett djur     varje dag     rödljus    
 
25