när man tänker så     håll andan under vattnet     e22    
 
1