sagostund
vi fladdrar förbi     testbild     som ett djur    
 
23  
 
          förlåt om jag e en          jävla apa men
         jag har det jobbigt
         just nu