sagostund
som guld     vi fladdrar förbi     somnambulist    
 
23