mot väggen
ingenstans o gå     sommar sommar sommar sommar     för att du e blå