mot väggen
e22     mina sista pengar     segiskallen