mot väggen
det du vill ha     asfalt     plonkyfluffyplinky