vaktar pedalerna
första gången med bandspelaren     2.51 am     jag försvinner när jag vill    
 
7