vrider på ekot
sommar sommar sommar sommar     för att du e blå     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
7