om man inte gillar skum skall man inte dricka öl
ingen vanlig dag     innan nån har fattat vad som hänt     asfalt    
 
18