det e bara o stoppa i gitarren eller va fan som helst
stjärnor     under vattnet     innan nån har fattat vad som hänt    
 
22