kameradrama
en dag till     inte så farligt i världen ändå     jag tackar mig själv    
 
18