kameradrama
jag tackar mig själv     obehagligt vaken     öl i solen    
 
18  
 
        javafan säger man.       livet e för jävligt ibland       men vafan gör man?       sen blir det bättre, o       vafan har man gjort?