thomas fantiserar
längst inuti     ingen vanlig dag     vanliga ovanor    
 
18