jag bestämmer själv när jag skall ha ont
allt vi behöver     testbild     ett ställe där man bor    
 
12