daniel vinner
för att du e blå     ingenstans o gå     vanliga ovanor    
 
20