ingen öl som en kall öl
första gången med bandspelaren     varje dag     ingen vanlig dag    
 
18