bongo bongo bongo
har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger     min indian     man får aldrig veta vad man flugit igenom förrän efteråt    
 
18