det var ett tungt piano
en dag till     för att du e blå     små saker av plast