det var ett tungt piano
min indian     2.51 am     innan nån har fattat vad som hänt