grodan e alltid nyfiken o hjälpsam
e22     som guld     jag tror att du förstår    
 
5